Historien om Frederikshøj

Frederikshøj Avlsgaard blev bygget i 1803 af Frederik Juel. Planen var at ejendommen skulle virke som

forsøgs- og oplysningsgård for agerbruget. Tillige var bønderne i den periode ikke trygge ved at skulle flytte

ud fra byerne (tidl. lå gårdene i byerne) så det var også tænkt som en sikkerhed for bønderne.

Frederikshøj fungerede som forpagtergård under Holckenhavn indtil 1920.

I 1889 nedbrændte avlsbygninger efter et lynnedslag. Der kom heldigvis hverken folk eller fæ til skade

og gården blev genopbygget allerede samme år.

I 1910 gennemgik gården en større renovering. Der blev blandt andet bygget til hovedbygningen.

Årsagen var at en greve af familien Holck skulle bosætte sig på stedet.

I 1941 købte familien Bendix stedet. Deres ældste søn overtog sidenhen gården.

Han var ugift og kort før hans død blev stedet i 1990 solgt til Arne og Bente Lyder Hansen.

Siden har gården gennemgået en større ombygning og renovering med henblik på Bondegårdsferie

og Bed & Breakfast. Blandt andet er dele af stalden blevet bygget om til ferielejligheder og i

stuehuset er der indrettet værelser.

---

I dag driver Annette og Torben Poulsen gården.

Frederikshøj Bed & Breakfast Kogsbøllevej 66E 5871 Frørup